U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

David Chilton werkte als een schrijver en editor van zowel het Instituut voor Christian Economics als het Amerikaanse Bureau voor Economic Research in Tyler Texas. Een Presbyterian pastor en sterke supporter van de Theonomische beweging, incapacitated door zwake gezondheid en gestorven in 1997 Hij is auteur van verschillende boeken. 

Het eerst kwam ik met hem in aanraking vanwege een kritisch boek over Ronald Sider:

Productive Christians in an Age of Guilt Manipulators

Hier is een weerlegging van de oproep van Ronald Sider voor het socialisme van 1977 in zijn boek, Rich Christians in an Age of Hunger. Chilton toont aan dat het "christelijk socialisme" eenvoudig een gedoopt humanisme is, waarvan het doel niet de liefdadigheid is, maar de macht van de rauwe politiestaat. Door combinatie van scherpzinnige humor met harde argumenten en uitgebreide bijbelverwijzingen, biedt dit boek meer dan alleen een fascinerend debat. Het is ook een belangrijke inleiding tot het systeem van christelijke economie met hoofdstukken over recht, welzijn, armoede, de derde wereld, overbevolking, buitenlandse hulp, reclame, winst en economische groei. 

Lees vooral ook welke rol Gary North heeft gehad bij het tot stand komen van dit boek in What would Jesus steal? in 2008.

Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion. Fort Worth, Texas: Dominion Press, 1987. In dit boek pleit Chilton voor een A. D. 70 vervulling van de rede op de Olijfberg en het hele boek Openbaring.

Leert de Bijbel christenen om overwinning of nederlaag te verwachten in deze wereld? In dit boek geeft David Chilton een uitgebreid pleidooi voor de historische christelijke kijk die bekend staat als het postmillennialisme - de leer dat de wereld vóór de wederkomst van Christus met succes zal worden geëvangeliseerd en tot het christendom zal worden gebracht. De auteur benadrukt dat onze kijk op de toekomst onlosmakelijk verbonden is met onze visie op Jezus Christus. Het feit dat Jezus nu de Koning der koningen en Heer der heren is, betekent dat Zijn Evangelie moet zegevieren: de Heilige Geest zal het water des levens naar de uiteinden van de aarde brengen. De christelijke boodschap is er een van Hoop: Pinksteren was nog maar het begin. Recensie. 

In 2013 is dit boek door uitgever Arrrowz in het Nederlands uitgegeven onder de titel: Het herstel van het paradijs, een optimistische eschatologie, met een voorwoord van John Eckhardt.

The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation

Dit is misschien wel de meest uitgebreide vers-vers-bewerking van het boek Openbaring ooit geschreven. David Chilton heeft geprobeerd wat Calvijn en Luther zelfs nooit hebben geprobeerd. Volgend op de gedachte aan zijn herstel van het paradijs, ziet Chilton de kerk tot het einde triomferen met de overwinning van Satan bij de wederkomst van Christus. De apostel Johannes presenteert een visioen van zegevierende christenen die alle tegenstand overwinnen door het werk van Jezus Christus. Chilton beweert dat de kerk te lang heeft volgehouden onder de illusie dat falen haar enige rol in de wereld is. Een uitnodigend, maar niet-bedreigend commentaar voor zowel de leek als de geleerde. Recensie. 

The Great Tribulation. Fort Worth: Dominion Press, 1987.

Leven we in de laatste dagen? Zijn de tekenen van onze tijd de tekenen van het einde? Is de Grote Verdrukking net om de hoek?

Gedurende bijna drie generaties hebben evangelische christenen deze vragen met een ondubbelzinnig "JA" beantwoord!

In dit boek van David Chilton worden alle profetische passages uit de Schrift die te maken hebben met de eindtijd opnieuw onderzocht met aandacht voor elk onthullend detail. `

Als het aan Chilton ligt zal het een lange wachttijd zijn op de cataclysmische gebeurtenis van de Grote Versrukking, 'waar zoveel christenen op wachten', aangezien deze gebeurtenis plaatsvond in 70 na Christus. Recensie.

Aan het eind van zijn leven is David Chilton volgens Ed Stevens in What Happened in A.D. 70?[1] echter helemaal doorgeschoten naar full of hyper-preterism, waardoor Gary North en Kenneth Gentry en Keith Mathison o.a. duidelijk afstand van hem hebben genomen: Gary North vs. David Chilton. Zie ook Preterism And Orthodoxy

Meer over het future versus preterist debat, zie de preterist archive. Hij stierf in 1997 op 45-jarige leeftijd als gevolg van een hartaanval.


[1] June, 1997, Kingdom Publications, iv

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?