U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Kenneth Gentry Jr., Th.D. (1950-) is een conservatieve, evangelische en gereformeerde docent en schrijver uit Tennessee. Hij is toegewijd aan het reformatorische geloof zoals uiteengezet in de Westminster Confession and Faith and Catechisms. Hij was pastor in Mauldin in de Reedy river Presbyterian Church in South California in de Reformed Presbyterian Church General Assembly, evenals pastor van Living Hope Fellowshipo in Greer, South Carolina.

Hij heeft een B.A. van Tennessee Temple University (Bijbelstudies); een M.Div. van het Refomed Theological Seminary (waar hij studeerde onder Greg L. Bahnsen) (pastoraat); en een Th.M. en Th.D. van Whitefield Theological Seminary (New Testament). Hij studeerde daarvoor ook twee jaar lang aan het Grace Theological Seminary (toen nog als een dispensationalist).

Hoewel hij zich heeft terugtrokken uit het pastoraat, houdt hij zijn roeping vast in de Presbyterian Church, een conservatieve en hervormde denominatie. Hij is ook directeur van NiceneCouncil.com. Gentry is een vooraanstaande verdediger van postmillennialisme en preterisme, scherp criticus van het dispensationele premillennialisme waarin hij eerst getraind was. 

Voor meer biografische achtergronden zie de website van Goodbirth Ministries, waarvan hij directeur is en Wikipedia en zijn eigen website over zijn postmillennium worldview.

Hier volgt een overzicht van zijn publicaties, met beschrijvingen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de uitgevers: 

The Charismatic Gift of Prophecy A Reformed Analysis (with a Special Emphasis on the PCA) (Footstool, 1986), A Reformed Response to Wayne Grudem, rev. 1989

Dit werk analyseert charismatische claims op voortdurende profetische openbaring in de kerk van belangrijke charismatische teksten in de Schrift. Het analyseert charismatische argumenten tegenover de Schrift zelf, aantonend dat de gave van profetie een openbarend karakter had en ophield met het sluiten van de canon.
[Dat maakt van dit volume een typisch voorbeeld van 'streeptheologie', Bob van Dijk]

Het richt zich vooral op het werk van de gerespecteerde gereformeerde theoloog Wayne Grudem's boek The Gift of Prophecy in the New Testament and Today. Grudem, Professor bij Trinity, Deerfield, Illinois, is een tot nadenken stemmende, zorgvuldige geleerde wiens geschriften invloedrijk zijn geweest in het bevorderen van charismatische vernieuwing.

Algemene bekend is, dat Grudem erop staat dat een moderne profeet niet verantwoordelijk gehouden kan worden, en dat zijn profetie niet onderworpen mag worden aan de toets van een ware profeet, zoals in Deuteronomium 18:22. 

Before Jerusalem Fell[1], Dating the Book of Revelation. An Exegetical and Historical Argument for a Pre-A.D. 70 Composition 1989, 418 blz. 

Eeuwenlang hebben wetenschappers betwist dat het boek Openbaring een paar jaar vóór of een kwart eeuw na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus werd geschreven. De meest geaccepteerde maar niet de meest dwingende datum is rond de tijd van Domitianus (AD 95-96) aan het einde van de eerste eeuw, toen Johannes bijna 100 jaar oud zou zijn geweest. Een meer dwingende datum voor het schrijven is tijdens het bewind van Nero Caesar, slechts een paar jaar voor de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinse bevelhebber Titus.
Het bewijs voor deze conclusie is volgens Gentry te vinden in de Schrift. De Bijbel vertelt ons zelf wanneer het boek Openbaring werd geschreven. We hoeven niet afhankelijk te zijn van mensen die honderd jaar of meer achteraf hebben geschreven om het juiste verhaal te krijgen. Nauwgezet behandelt dr. Gentry al het bewijsmateriaal en weegt hij alle argumenten.
Helaas is het grootste deel van de belangstelling voor Openbaring gebaseerd op een radicaal misverstand over de aard en het doel van het boek. En veel van deze misvatting is te herleiden tot verwarring over de oorspronkelijke schrijfdatum.

Dit werk - de volledige tekst van Gentry's proefschrift van Whitefield Theological Seminary – gaat over de belangrijke kwestie van de compositiedatum van Openbaring. Kenmerkend voor het werk is een zorgvuldige exegese van kritische passages, een ijverig overzicht van de wetenschappelijke literatuur over Openbaring, en een nauwgezet onderzoek naar de geschriften van vroege kerkvaders en Joodse en Romeinse historici.

Het bewijsmateriaal kan worden verzameld uit het zelfgetuigenis van Openbaring en uit de kerktraditie dat Johannes de Openbaring schreef voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem, die plaatsvond in augustus 70 na Christus in plaats van in 95-96 na Christus, zoals veel geleerden geloven. Gentry pleit overtuigend voor een datum rond 65 na Christus of 66 na het uitbreken van de vervolging door keizer Nero en voor zijn dood.
Behalve de kwestie van de datering van Openbaring biedt dit boek ook veel uitleg over de tekst van Openbaring zelf. 

The Beast of Revelation[2], 1989. Op basis van zijn proefschrift over de datering van Openbaring probeert de auteur in dit boek te "bewijzen" dat het boek Openbaring ruim vóór 70 na Christus werd geschreven en dat Nero het "beest" van Openbaring was. Een van de grootste mysteries aller tijden is de identiteit van het gevreesde Beest uit Openbaring. De Bijbel beschrijft hem als de ultieme schurk in de menselijke geschiedenis, het archetype van het kwaad, de incarnatie van goddeloosheid en perversie.
Gentry wijst op grond van de geschiedenis en de Bijbel dat het angstaanjagende beest dat in Openbaring is afgebeeld niemand minder is dan keizer Nero Caesar. Hij wijst erop dat om Openbaring te begrijpen, je de eerste drie verzen moet lezen - en ze serieus moet nemen. John vertelt ons heel duidelijk dat hij schrijft over dingen die "binnenkort zullen plaatsvinden" omdat "de tijd nabij is". Hij eindigt ook zijn boek met dezelfde verklaringen: Openbaring 22: 6, 10. Gentry laat zien dat Nero de zesde keizer van Rome was (overeenkomend met het zesde hoofd van het Beest), dat toen hij stierf, de volgende keizer slechts een korte tijd regeerde (zoals Openbaring 17: 10 leert) en dat hij een oorlog tegen de heiligen voerde door vervolging (Openbaring 13: 5). Nero voldoet heel goed aan deze beschrijving in Openbaring. In 2002 verscheen een herziene versie bij Victorious Hope Publishing : Een in de volksmond geschreven tegengif voor dispensational sensationalisme en krantenexegese. 

House Divided: The Break-Up of Dispensational Theology (with Greg Bahnsen) 1989

Het jaar 1988 markeerde het begin van de 'grote verdrukking' van het dispensationalisme: waarom? Omdat de Opname niet plaatsvond, maar wel had gemoeten. (Eigenlijk had het in 1981 moeten plaatsvinden: 1988 - 7 = 1981). De staat Israël werd gesticht in mei 1948. Veertig jaar vormt een generatie in de Bijbel en 1988 moest dus "de generatie van de vijgenboom" zijn. Bedelingen auteur Edgar C. Whisenant schreef zelfs een boek waarin hij de wereld 88 redenen gaf waarom de opname zou plaatsvinden in 1988. Volgens de auteur werden er meer dan vier miljoen exemplaren gedrukt. Mensen geloofden! Het gebeurde niet. Opnieuw voor de gek gehouden. En veel christenen hebben gezworen: nooit meer! 
Ironisch genoeg kan deze gebeurtenis het begin zijn geweest van de huidige reformatie die vele Bijbelgelovige denominaties treft. Woordvoerders van het dispensatiekamp concludeerden in 1988, dat de veertig jaar lange tactiek van academische black-out niet langer kon werken. Ze zouden publiekelijk moeten reageren op de kritiek van het systeem van bedelingen (dispensaties). Ze zouden de vele claims van vele ‘Reformed camps’ moeten weerleggen. Vier bedelingen-auteurs reageerden als een onofficieel team. Drie boeken verschenen snel achter elkaar: Dominion Theology: Blessing or Curse? door H. Wayne House en Thomas Ice; What About Happened to Heaven? door Dave Hunt; en The Road to Holocaust door Hal Lindsey. De argumenten van alle drie de boeken worden in detail beantwoord en belicht door Kenneth L. Gentry en Greg L. Bahsen in dit boek. 

Wat House Divided laat zien, is dat de bedelingenleer nu is verbrijzeld door haar eigen verdedigers. Ze zijn niet bereid om het originele systeem te verdedigen en hun drastische wijzigingen hebben het achtergelaten als een gebroken schelp. Ze zijn ook diep met elkaar verdeeld over de cruciale vragen van bijbelse interpretatie en sociaal activisme. Kortom, de hedendaagse verdedigers van dispensationalisme "vernietigden het systeem om het te redden." Niemand heeft geprobeerd dit verbrijzelde theologische systeem weer samen te brengen. Niemand zal zelfs de belangrijkste punten schetsen. 

Greg Bahnsen neemt de kwestie van de bijbelse wet ter hand en Kenneth Gentry neemt de vraag van de bijbelse eschatologie ter hand. Wat dit boek laat zien, is dat de dispensationele theologie nu is verbrijzeld door haar eigen verdedigers. Ze zijn niet langer bereid om het oorspronkelijke systeem te verdedigen, en hun drastische wijzigingen hebben het als een gebroken schelp achtergelaten. 

The Greatness of the Great Commission: The Christian Enterprise in a Fallen World[3], 1990

Als je volgens dr. Gary North wilt weten waar je je diepgaande, persoonlijke studie van Christian Reconstruction moet beginnen, is dit het boek om mee te beginnen. In plaats van te beginnen met de voors en tegens van dit op het verbond gebaseerde, uitgebreide bijbel-theologische wereldbeeld, concentreert dit boek zich op de schriftuurlijke basis ervoor. Dit boek gaat over 'eerste dingen': de bijbelse basis voor een alomvattend, optimistisch evangelie van individuele en culturele redding en de lang termijn progressieve overwinning van het christelijk geloof en het koninkrijk van God in tijd en op aarde vóór de wederkomst van de Heer. 
De Grote Opdracht "Ga daarom heen en maakt alle volkeren tot mijn discipelen" stelt dat alle naties moeten worden onderwezen. Het discipelen maken van alle naties, betoogt dr. Gentry, gaat terug op het scheppingsmandaat dat in Genesis is gegeven. En, zegt hij, onze "millennial orientation" en eschatologie hebben alles te maken met hoe we dit begrijpen en implementeren en vervullen. Helaas hebben de hedendaagse evangelischen het laatste gebod van Jezus gereduceerd om alleen te betekenen dat individuen en gezinnen tot discipel moeten worden gemaakt. Dr. Gentry kijkt goed naar de bijbelse context en achtergrond van de Grote Opdracht. Zijn conclusie? Dat wanneer God ons zegt om de wereld over te nemen, Hij het meent! Gentry toont de bijbelse methoden van wereldoverwinning, die geen politieke overnamen inhouden, maar eerder dienst en evangelisatie. Download hier zijn boek: THE GREATNESS OF THE GREAT COMMISSION.

He Shall Have Dominion, A Postmillennial Eschatology[4], 1992.
Dit boek telt bijna 600 pagina's en probeert het idee te ondersteunen dat het koninkrijk van Christus (letterlijk en fysiek) in de geschiedenis zal zegevieren, REPRESENTATIEF, door zijn volk. In Psalm 72 van Salomo vinden we een profetische belofte dat Christus " zal heersen van zee tot zee." En Hij belooft deze genadige wereldwijde overwinning van het christelijk geloof in tijd en op aarde "terwijl de zon en de maan volharden" (72: 5) en ondanks het bestaan ​​van die "vijanden" (72: 9) die zouden "treiteren" en "onderdrukken" (72: 2, 4). Onder de genadige heerschappij van zijn evangelie zal Christus "de rechtvaardigen doen bloeien" (72: 7) en "vrede brengen naar het volk" (Psalm 72: 5). Als gevolg van deze gerechtigheid en vrede zal er "overvloed" en "bloeiende" welvaart op de hele aarde komen (72:16). Uiteindelijk zullen "alle naties Hem gezegend noemen" (72:17), zodat "de ganse aarde vervuld zal worden met zijn heerlijkheid" (72:19). Dat is de postmillenniale hoop. Christus zal terugkeren nadat millennium condities de overhand hebben gehad op de aarde (vandaar postmillennialisme), niet daarvóór  (zoals in het populaire premillenniale systeem). De duizendjarige zegeningen ontstaan ​​onder invloed van het evangelie, niet vanwege Armageddon. Hoewel veel evangelicals zich vandaag zorgen maken over achterlating voordat de toekomst in de absolute chaos stort, is de postmillennialist optimistisch dat Hij de heerschappij over de hele aarde zal hebben. In plaats van 'Ik zal wegvliegen' als hun volkslied te gebruiken, geven postmillennialisten de voorkeur aan 'Voorwaartse christelijke soldaten'. In dit boek vindt u de hele bijbelse reden voor postmillennialisme, van het begin in Genesis tot de glorieuze conclusie in Openbaring.
De overgrote meerderheid van degenen die zichzelf evangelische christenen noemen, geloven dat de kerk van Jezus Christus door God is voorbestemd om in de geschiedenis te falen. Miljoenen christenen geloven, dat de gemeente snel zal 'worden opgenomen' en dat ze de christenen zullen verwijderen van de onrust en de verantwoordelijkheden van dit leven. Gentry betoogt anders. Hij laat zien dat christenen veel geweldige dingen hebben om voor Christus te bereiken, voordat Hij lichamelijk naar de aarde terugkeert.

In 2009 verscheen een derde herziene druk.[5] Deze derde editie bevat een uitgebreide bijlage over de fouten van hyperpreterisme; zowel theologisch als exegetisch. Hij besteedt ook meer aandacht aan amillennialisme dan in de eerdere edities. Bij het upgraden van zijn amilliaanse kritiek gebruikt hij de meer recente werken van Robert B. Strimple, Vern Poythress, Dennis Johnson, Robert L. Reymond, Cornelis Venema, Kim Riddlebarger en anderen. De amillenniële presentatie is in de loop der jaren veranderd, van een meer exegetische benadering naar een meer theologische benadering. Hij bekritiseert beide benaderingen. http://www.kennethgentry.com/he-shall-have-dominion-paperback-book/ 

The Great Tribulation: Past or Future? (with Thomas D. Ice) 1999 

Dit boek brengt twee tegenovergestelde standpunten bij elkaar. Zijn de gebeurtenissen in Mattheüs 24 en andere profetische teksten met betrekking tot de Grote Verdrukking nog niet vervuld of zijn ze vervuld in de eerste eeuw? Gepresenteerd in een vriendelijk debatformat met veel ruimte voor kruisverhoor. Vertegenwoordiger van de klassieke of gedeeltelijke preterist view is Dr. Kenneth L. Gentry. Vertegenwoordiger van de futuristische of dispensational view is Thomas Ice. 

Perilous Times: A Study in Eschatological Evil, 1999 

In dit boek biedt Gentry zorgvuldige exegetische studies van de volgende belangrijke veroordelingspassages die zo cruciaal zijn voor het begrijpen van bijbelse profetieën en het weerleggen van dispensationalisten: 

 1. Verwoestingen worden bepaald: Daniël 9: 24-27
 2. Oorlogen en geruchten over oorlogen: Mattheüs 24: 1-20
 3. Er zal grote verdrukking zijn: Mattheüs 24: 21-36
 4. De man van wetteloosheid: 2 Thessalonicenzen 2: 1-8
 5. Een scharlaken-beest vol van godslastering: Openbaring 13: 1-18
 6. Babylon de Grote, moeder van de hoeren: Openbaring 17: 1-10 

Dit boek verdedigt een verlossings-historische preteristische kijk op deze beroemde profetieën, waaruit onder andere blijkt dat Nero de mens van zonde en het beest is; de Grote Verdrukking plaatsvond in 70 na Christus; de hoer het Jeruzalem is uit de eerste eeuw. 

God's Law in the Modern World: The Continuing Relevance of Old Testament Law. (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing, 1993).

Gentry bevordert het idee dat de morele en burgerlijke wetten van het Oude Testament normatief blijven voor het leven van vandaag, en bevat zijn opvattingen over de rol van de wet in evangelieprediking, christelijk gedrag en nationaal beleid.

Dit boek verduidelijkt in welke zin nieuwtestamentische gelovigen niet onder de wet zijn en legt de rol van de wet uit in evangelieprediking, christelijk gedrag en nationaal beleid. De auteur reageert ook op bezwaren tegen theonomie en zet de praktische voordelen uiteen van het toepassen van Gods wet op het hele leven. Iedereen die worstelt met de plaats van de oudtestamentische wet in de moderne wereld, zal hulp vinden in deze zeer duidelijke en beknopte behandeling. Hij corrigeert veel van de fouten en misvattingen die mensen hebben over de rol en functie van de Wet van Mozes in het Nieuwe Testament. Hij toont het doel van de wet en hoe het nieuwe testament de ware bedoeling van de wet vestigt. 

Thine is the Kingdom: Studies in the Postmillennial Hope, 2003

Israëls misverstand over eschatologie heeft haar uiteindelijk vernietigd door haar ertoe te brengen de Messias en de komst van het Koninkrijk der Hemelen af ​​te wijzen. Evenzo vernietigt valse eschatologische speculatie de kerk vandaag, door haar ertoe te brengen haar christelijke roeping te verwaarlozen en valse verwachtingen te vestigen. In dit boek, uitgegeven door Kenneth L. Gentry, Jr., Wordt de lezer gepresenteerd met een mix van bijbelse exegese van belangrijke schriftgedeelten, theologische reflectie op belangrijke doctrinaire kwesties en praktische toepassing voor een getrouw christelijk leven. Het Koninkrijk is de basis van de Schriften voor een bijbelse, hoopvolle postmillenniale eschatologie, terwijl het laat zien wat het betekent om postmillennial te zijn in de echte wereld. Het boek is zowel een inleiding tot als verdediging van de eschatologie van de overwinning. Hoofdstukken zijn onder meer de hedendaagse schrijvers Keith A. Mathison, William O. Einwechter en Kenneth L. Gentry, Jr., evenals hoofdstukken van reuzen van het geloof Benjamin B. Warfield en J.A. Alexander. Dit werk zou enorm nuttig moeten zijn voor het begrijpen en verdedigen van de postmillenniale hoop. Het zou ook ons ​​gebed tot God moeten verlevendigen als we getrouw bidden: "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals het is in de hemel ... Want [h] is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, voor eeuwig Amen. 

Covenantal Theonomy[6] [7], 2005 

In 1977 bracht Greg L. Bahnsen een werk uit dat is ontworpen om licht te werpen op een duidelijk bijbelse kijk op ethiek: theonomie in christelijke ethiek. Hij pleitte voor de blijvende geldigheid van Gods wet in het Nieuwe Verbond en de moderne wereld. Helaas leverde zijn schitterende licht van bijbels begrip een verzengende hitte op van het kerkelijk debat.

Een van zijn vroegste kritieken werd geschreven door de gereformeerde oudtestamenticus Dr. Meredith G. Kline, die schreef in het The Westminster Journal uit 1978. Hoewel Bahnsen reageerde op Kline, zijn aanhangers van Kline's "Intrusion Ethics" kritiek blijven uitoefenen op Theonomie vanuit het eigen bijbelse referentiekader van Theonomie: verbondstheologie.

In het huidige werk reageert dr. Kenneth L. Gentry Jr. op recentere kritiek van Klinean-geleerde Dr. T. David Gordon. Covenantal Theonomy behandelt de filosofische, exegetische en theologische bezwaren van Gordon, waaruit niet alleen blijkt dat de theonomische ethiek de hoofdstroom is van de gereformeerde, confessionele theologie, maar stevig verankerd is in de verbondsgeschriften van het oude en het nieuwe testament. 

Inhoudsopgave

 1. Het Theonomisch Debat
 2. Het argument van noodzaak
 3. Het argument uit Mattheüs 5
 4. Het argument uit de verbondstheologie (deel 1)
 5. Het argument uit de verbondsleer (deel 2)

Conclusie
App. 1: De wet van Christus en Gods wet

App. 2: Apostasy-wetgeving

 

The Book Of Revelation Made Easy, 2009

Ja, je kunt het boek Openbaring begrijpen! Het was immers geschreven om te worden gelezen en gehoord door het oorspronkelijke publiek (Openb. 1: 3). Bij het banen van een weg tussen tradities die de duidelijke boodschap van Openbaring vertroebelen, put Dr. Gentry uit meer dan 20 jaar expertise in de historische en Bijbelse achtergrond van het boek om de verrassend eenvoudig te begrijpen betekenis van Openbaring te presenteren. “Bevrijd jezelf van fictie en beëindig vandaag je angsten voor Openbaring.”

De gemiddelde bijbelgelovige christen gelooft vandaag dat we in de schaduw van de wederkomst leven. Bijgevolg houden ze geen zicht op de toekomst over de lange afstand omdat ze verwachten dat de Opname ze op elk moment uit de wereld zal rukken.
Postmillenialisme biedt christenen echter een opwindende, hoopvolle visie op de toekomst die planning op lange termijn en ijverige arbeid voor de glorie van God aanmoedigt. Postmillennialists gelooft dat "het evangelie de kracht van God tot redding is" (Rom. 1:16) en dat "de aarde is van de Heer en de volheid daarvan" (Psalm 24: 1).
Postmillennialisten zetten zich dus in voor de wereldoverwinnende taak die de Heer Jezus Christus zijn kerk gaf vlak voordat hij opklimt tot het recht van God in de hemel: "Ga, maak discipelen van alle natiën" (Matt 28:19). Ze vertrouwen op de belofte van Christus: "Als ik van de aarde zal worden opgetild, zal ik alle mensen tot Mij trekken" (Johannes 12:32).
Op basis van deze en vele andere passages in de Schrift biedt het postmillennialisme een optimistische kijk op de toekomst, waarbij de christenen worden gedwongen te geloven dat 'uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer' (1 Kor 15:58).

Navigating the Book of Revelation: Special Studies on Important Issue, 2015 

Een technische studie over kwesties die zich voordoen bij de interpretatie van het boek Openbaring. Dit boek neemt het standpunt in dat Openbaring een profetie was met betrekking tot de naderende vernietiging van de Joodse tempel in 70 na Chr. De studies binnen tonen de betekenis van AD 70 in de verlossende geschiedenis aan wanneer het oude verbond wordt gesloten en het nieuwe verbond wordt geopend. Het beweert dat Johannes de profetische mantel op zich neemt en het patroon volgt van de oudtestamentische profeten die Israël vermanen voor ontrouw aan God. 

Have We Missed the Second Coming? 2016

Een nieuwe en groeiende aberratie in evangelische profetiecirkels is de opvatting dat de wederkomst van Christus plaatsvond bij de vernietiging van de Joodse Tempel in 70 na Chr. Veel christenen worden verward vanwege de soortgelijke taal die in de Schrift wordt gebruikt om te verwijzen naar de wederkomst van Jezus aan de einde van de geschiedenis, dat ook van toepassing is op de vernietiging van de tempel. Deze nieuwe beweging heeft een sekte-achtige ijver ontwikkeld en veroorzaakt problemen in veel lokale kerken en verwarring bij talloze christenen. Dit boek toont de fout van het gezichtspunt "Hyper-preterist". Deze fout leert dat: (1) Christus terugkwam bij het oordeel van de tempel; (2) de opstanding vond plaats in die tijd (en er is geen toekomstige lichamelijke opstanding); (3) dat AD 70 het Laatste Oordeel was waarover door Christus en de apostelen werd gesproken; en (4) dat de geschiedenis nooit zal eindigen.

Commentaar op Openbaring

Gentry heeft een tweevoudig academisch commentaar op Openbaring afgerond getiteld: De echtscheiding van Israël: een bevrijdende historische interpretatie. Het wordt momenteel gereviseerd en gezet door Tolle Lege Press en staat gepland voor release in het voorjaar van 2019[8]. Volgens voorlopige studies die hij heeft vrijgegeven ("The Wrath of God and Israel", Fountain Inn, SC: 2007), zal hij bewijzen presenteren dat "Babylon" (Openbaring 16: 19-19: 2) is een metafoor voor de eerste eeuw van Jeruzalem, en dat de auteur van het boek Johannes het patroon volgt van de oudtestamentische profeten door de ontrouw van Jeruzalem aan te klagen door zulke beelden (zie vooral Jer. 2) -3 en Ez 16).

Volgens Gentry is het thema van Openbaring het oordeel van Christus tegen degenen die hem hebben aangebonden (Openbaring 1: 7), en presenteert het "gedode Lam" (Openbaring 5: 8,13, enz.) Als wraak op het eerste-eeuwse Jeruzalem. Hij betoogt dat de zeven verzegelde boekrol Gods scheidingsbesluit is tegen zijn ontrouwe oudtestamentische vrouw (Israël), zodat hij een nieuwe bruid, de kerk, kan nemen (Openbaring 21-22). Openbaring dramatiseert dus de overgang van het oude verbond, de op tempel gebaseerde, joodse economie naar het nieuwe verbond, een spirituele economie die alle etniciteiten omvat, niet alleen joden (vergelijk supersessionisme).

Volgens zijn onderzoeksupdates ziet Gentry sterke overeenkomsten tussen Openbaring en de brief aan de Hebreeën. Beide werken trachten de superioriteit van het Christendom tegenover het Judaïsme te tonen door het Nieuwe Verbondschristendom te laten zien dat het Oude Verbondsjodendom verdringt (Hebreeën 8:13; Openb. 2: 9; 3: 9; 11: 1-2). Hij merkt op dat beide documenten er zelfs toe leiden dat de lezer naar het nieuwe Jeruzalem wordt geleid vanuit de hemel (Heb.12: 22; Openbaring 21: 2), wat het christendom vertegenwoordigt. Hij trekt ook parallellen in gedachten tussen het Evangelie van Matteüs en Openbaring. Hij ziet hiervoor bewijs in Mattheels sterke beeldspraak over de ondergang van het oude verbondsjodendom in de opkomst van het christendom (Matt 8: 10-12; 21: 33-46; 22: 1-13; 23: 29-38). 

Gentry is ook nog medewerker aan de volgende eschatologische boeken: C. Marvin Pate, ed., Four Views of the Book of Revelation (Zondervan); Darrell L. Bock, ed., Three Views of the Millennium and Beyond(Zondervan); R).

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?