U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Dr. Greg L. Bahnsen (1948-1995) was een geleerde in residentie aan het Southern California Centre for Christian Studies en een toegewijd dienaar in de orthodoxe Presbyteriaanse kerk. Hij ontving zijn Ph.D. in filosofie van de Universiteit van Zuid-Californië, gespecialiseerd op het gebied van epistemologie (theorie van kennis). Hij ontving zijn M.Div. en Th.M. graden aan het Westminster Theological Seminary in Philadelphia. Zie ook Wikipedia en Covenant Media Foundation 

Greg Bahnsen, leerde zowel van Rousas Rushdoony, die hij ontmoette toen hij nog een tiener was, en Cornelis van Til op het Westminster Seminarie, waar hij de eerste student werd die zowel zijn M.Div. en Th. M. graad binnen drie jaar haalde. Volgens Gary North hoopte Van Til dat Bahnsen hem in zijn leerstoel op Westminster zou opvolgen. Terwijl hij pastor was in Californië bijhaalde hij vervolgens zijn Ph.D. in epistemologie en schreef hij de meest analytische en rigoureuze verdediging van theonomie.

Bahnsen's theonomie overtuiging leidde kennelijk tot zijn ontslag van het Reformed Seminarie in Jackson, Mississippi, een ander bastion van Presbyteriaanse wetenschappelijke degelijkheid, waar hij doceerde van 1976 tot 1978, doch niet voordat hij een grote invloed uitoefende op verscheidene van zijn studenten. Vier van hen zijn belangrijke figuren in de beweging geworden:

 1. Kenneth Gentry, een vooraanstaande verdediger van postmillennialisme en scherp criticus van het dispensational premillennialisme waarin hij eerst getraind was;
 2. David Chilton, later North's deelgenoot, ondanks latere distantie, toen hij hyper-preterist werd;
 3. James Jordan , die met North naar Texas vertrok en zich specialiseerde in het toepassen van Reconstructionist gedachtegoed in liturgie en ecclesiologie, doch zich distantieerde van een strikte theonomie positie;
 4. Gary DeMar, een productief schrijver voor een in Atlanta gebaseerde educatieve bediening 'American Vision' genaamd. Hij is de schrijver van een driedelige serie over God en de Overheid en een prominente auteur binnen Christian Reconstruction in de vurige weerlegging van de populaire criticus Dave Hunt. 

Klik hier voor een interview met Greg Bahnsen. Voor een Biografische schets, zie de preteristarchive

Belangrijkste boeken:

 

Theonomy in Christian Ethics - Phillipsburg, N. J.: Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1977, 1984. Dit is dé belangrijkste poging om de Reconstructionistische kijk op het gebruik van de OT-wet vandaag te verdedigen. Hij gelooft dat alle OT-wetten in het kerktijdperk overgaan, tenzij ze specifiek zijn afgeschaft (bijvoorbeeld bepaalde ceremoniële wetten die door Christus zijn vervuld in zijn dood en opstanding). Hij gaat ook uit van het idee dat het nieuwe verbond zou moeten bepalen hoe de OT-wet vandaag wordt toegepast en benadrukt dat de wedergeboren NT-gelovige nu gemachtigd is om de OT-wet in combinatie met de NT-wet te implementeren. 

Dit boek is een uitbreiding van Bahnsen’s proefschrift voor Westminster Seminary. Het is een apologie voor de bijbelse wet in de tijd van het Nieuwe Testament. Hoewel geschreven om theologen te overtuigen, heeft het vooral leken overgehaald, maar heel weinig theologen. Het biedt de theologische basis ter ondersteuning van Rushdoony's Institutes of Biblical Law. 

Dit boek schokte onverwacht het theologische establishment in zijn roep om een ​​terugkeer naar Gods wet. De naschokken worden tot op de dag van vandaag gevoeld. De auteur beweert dat Gods wet de enige volmaakte maatstaf is voor gerechtigheid voor de burgerlijke ethiek. Vijfentwintig jaar later blijft het de kerk uitdagen om onbeschaamd het 'Woord van God' te omarmen, vervat in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als de enige regel van geloof en leven. ' (Gebonden, 563 pagina's). 

Voor een recensie van John M. Frame zie de Presbyterian Journal, 31 augustus 1977 

By this standard- What is the authority of God's law today? Dr. Bahnsen beantwoordt deze en vele andere cruciale vragen met betrekking tot het gebruik van de wet. Dit boek presenteert een eenvoudig te lezen inleiding over de kwestie van de blijvende relevantie van de bijbelse wet. Het laat zien waarom een ​​ontkenning van de bijbelse wet antinomisch is.  

Gods wet is het werktuig van het christendom voor heerschappij. Wie moet er regeren op aarde, Christus of Satan? Wiens woord is soeverein, van God of van de mens? Miljoenen christenen hebben de voortdurende autoriteit van Gods wet of de vele toepassingen ervan in de moderne samenleving niet erkend. Ze hebben daarbij de wervelwind geoogst: culturele en intellectuele onmacht. Maar zoals Bahnsen behendig laat zien, hoeft dit niet het geval te zijn.  

No other standard: Theonomy and Its Critics 

Dit is het antwoord van Greg Bahnsen op de kritiek op de theonomische positie, die in de afgelopen tien jaar is gepubliceerd of verspreid. Bahnsen gaat niet alleen in op de publicatie van Westminster Theological Seminary: Theonomy: A Reformed Critique, maar ook met twee andere korte kritische boeken tegen hem, en met verschillende gepubliceerde artikelen en getypte, gefotokopieerde reacties. Een voor een haalt Bahnsen de argumenten van zijn critici uit elkaar, waaruit blijkt dat ze zijn standpunt onjuist hebben voorgesteld of de Bijbel verkeerd hebben voorgesteld. Regel voor regel, puntsgewijs, laat hij zien dat ze zijn argumenten niet begrepen hebben en ook de kwetsbaarheid van hun eigen logische en theologische posities niet begrepen hebben.  

Theonomy - An Informed Response, 1991 Covenant Media Foundation.
Voor een recensie zie reformed convenanter. 

Victory in Jesus - The Bright hope of postmillenialism, Covenant Media Press, 1991 

Dit postuum gepubliceerde boek dient als een inleiding tot het postmillennialisme, de opvatting dat het Koninkrijk van Christus in de geschiedenis zal zegevieren als de meerderheid van mensen en naties buigen in onderwerping aan Koning Jezus. De eerste drie hoofdstukken waren oorspronkelijk lezingen, die in geschreven vorm zijn gezet; ze behandelen de onderwerpen van de interpretatie van Openbaring, de duizendjarige kwestie en de triomf van het evangelie. De laatste twee hoofdstukken zijn artikelen die eerder zijn gepubliceerd in het Journal of Christian Reconstruction - "The Primae Facie Acceptability of Postmillennialism" en "The Person, Work and Present Status of Satan". In het eerste artikel vernietigt de auteur de mythen en misrepresentaties tegen het postmillennialisme, en verschaft hij de lezer een schat aan historisch bewijsmateriaal - van John Calvin tot de oudere getuigenissen van de gereformeerde Presbyteriaanse kerk van Ierland - dat postmillennialisme de gereformeerde visie op eschatologie was (historisch gezien is het amillennialisme een lutherse en piëtistische doctrine, maar het heeft brede acceptatie verworven onder de hedendaagse gereformeerden).  

Always Ready, Directions for Defending the Faith, 1996 

Dit boek geeft christenen praktische 'wapens' voor hun spirituele arsenaal die nodig is om het christelijk geloof effectief te verdedigen. Dit boek is een compilatie van verschillende gepubliceerde werken van Dr. Bahnsen over christelijke apologetiek, inclusief zijn syllabus met apologetica, artikelen over praktische apologetische problemen (zoals het probleem van het kwaad, het probleem van wonderen, enz.) En een uiteenzetting van Handelingen 17.  

Van Til's Apologetics, readings and analysis, 1998
Beoordeeld door W. Gary Crampton van Trinity Foundation.  

The Standard Bearer - A Festschrift for Greg L. Bahnsen, 2002 

Dit festschrift wordt aan de kerk aangeboden als een middel om de krachtige, effectieve en brede bediening van Dr. Greg L. Bahnsen te erkennen. De grote reikwijdte van het werk van Bahnsen omvatte: filosofie, presuppositionele apologetiek, ethiek, theologie, eschatologie en ecclesiologie. En dit deel presenteert essays over al deze onderwerpen.  

Bijdragen zijn onder meer van: R. Booth, M. Butler, C. Strevel, K. Clauson, K. Gentry (twee essays), L. Oswalt, A. Sandlin, J. Tyne, J. Ventrella, R. Wagner en een gedenkwaardig biografisch essay van David Bahnsen (zijn zoon).  

Het essay van Michael Butler over de huidige ontwikkeling van Transcendentale Argumenten voor Gods Bestaan ​​maakt dit boek tot een noodzakelijke uitgave voor de bibliotheek van elke geleerde. Butler bespreekt de impact van Frame, Van Til, Kelly J. Clark, Gordon Clark, Stroud, Strawson, Korner, Rorty en anderen op de vooruitgang van Transcendentale Argumenten. Butler biedt antwoorden op veel van de recente sceptische onderzoeken en ontkenningen van Transcendentale Argumenten.  

Hoofdstukken bestaan ​​uit:

 • - Covenantale antithese
 • - Regeerder van de Naties
 • - Theonomie en biecht
 • - Een openbaring van ‘De openbaring '
 • - Bahnsen kijk op kerk en staat
 • - Geloof vs. Ideologie
 • - Theonomie in de theologie van Calvijn
 • - Apologetische prediking en meer. 

Voor de recensie van Steve Schlissel klik hier.

 

Push the Antithesis: The Apologetic Methodology, 2007

Dr. Greg L. Bahnsen geloofde dat om met de academici van de dag en hun argumenten tegen het christelijk geloof om te gaan, het noodzakelijk is om met hen te strijden op het hoogste niveau van de wetenschap door hun intellectuele instrumenten tegen hen te gebruiken. Hij kon snel analyseren en directe en dwingende antwoorden geven op al hun bezwaren. Voorafgaand aan zijn vroegtijdige dood in 1995 leverde Bahnsen een serie lezingen over apologetiek op de Life Preparation Conference van American Vision. Deze lezingen zijn zeldzaam, omdat ze enkele van de enige videopresentaties zijn van de leringen van Bahnsen. De sessies van een week, gepresenteerd voor de middelbare school en universiteitsstudenten, zetten de basis uiteen van het christelijke wereldbeeld en de bijbelse benadering van het verdedigen van het geloof. Deze lessen zijn gedestilleerd en omgezet in een uniek handboek over apologetiek.  

Presuppositional Apologetics, 2008 

Wat ooit verloren was, is nu gevonden! Dr. Greg L. Bahnsen, de definitieve kampioen van Cornelius Van Til's revolutionaire gereformeerde apologetische methode, schreef deze systematische verhandeling en verdediging van bijbelse apologetica vele jaren vóór zijn vroegtijdige dood. Dr. Bahnsen ontving de zetproeven voor bewerking, maar door de ongelukkige historische ongelukken ging het enige exemplaar verloren. Het werk is bijgevolg nooit gepubliceerd. In de voorzienigheid van de Heer ontdekten vrienden van de Covenant Media Foundation na twintig jaar de verloren bewijzen. Ze hebben ze onlangs naar American Vision gestuurd, waar enthousiaste redacteurs druk met het voorbereiden van het werk voor publicatie begonnen. Dit magnum opus van apologetiek legt de Bijbelse presuppositionele methode vast, verstrekt rigoureus Bijbels bewijs en verdedigt de uniekheid van de methode. Dit is het werk waarvan we allemaal verlangden dat Bahnsen dit zou schrijven, terwijl we nooit wisten, dat hij het al had geschreven! Dit monument van apologetiek wordt nu gered uit de vuilnisbak van de geschiedenis en zal nog vele generaties lang de christelijke verdedigers van het geloof de nodige lectuur bieden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?