U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Thomas Schirrmacher

Aangezien deze missioloog en studiebol uit Duitsland zich uitvoerig met het gedachtegoed van Christen Reconstructie heeft bezig gehouden vanuit Europees perspectief, is het boeiend om te zien hoe hij dat verwerkt heeft in twee lijvige delen met de titel ETHIK.

Zijn Ethik (aanvankelijk uitgegeven in 2 delen bij Hänsler Verlag) is namelijk sterk schatplichtig aan de theonomie en verbondstheologie van Christian Reconstructionisme.

Inmiddels is dit uitgegroeid tot 8 delen! waarin hij antwoord wil geven op deze vraag: Hoe ziet een ethiek eruit, die oude kerk- en reformatorische ideeën absorbeert, evenals de evangelische en seculiere vragen van het heden? In 66 lessen verdeeld over zes delen, ligt de focus op persoonlijke ethiek, maar ook op familie-, kerk-, economische en staatsethiek. Elke les is op zichzelf staand en behandelt een ethische kwestie die algemeen wordt besproken, b.v. de geldigheid van de Bergrede, de toelaatbaarheid van het vloeken, het recht op verzet of euthanasie. Voor Duitse recensies klik hier.

Fascinerend is dat hij het in 2001 gepresteerd heeft de Geschiedenis, Theologie en Opsplitsing van deze reformatorische beweging in de VS te beschrijven in:

Anfang und Ende von 'Christian Reconstruction' 1959-1995, uitgegeven bij Verlag für Kultur und Wissenschaft. 

Thomas Schirrmacher is inmiddels directeur van het International Institute for Religious Freedom van de World Evangelical Alliance en rector van het Martin Bucer Seminar in Bonn, Berlijn, Zurich, Innsbruck, Praag en Istanbul. Thomas Schirrmacher heeft daarvoor met zijn vrouw Christine 8 jaar in Pakistan gewoond. 

Thomas Schirrmacher studeerde van 1978 tot 1982 Theologie aan de STH Basel en promoveerde in 1985 aan de Theologische Hogeschool, in Kampen. Vanaf 1983 studeerde hij Vergelijkende Religionswissenschaft, Ethnologie en Volkskunde aan de Universiteit van Bonn. In 1989 promoveerde hij in Kulturanthropologie aan de Pacific Western University in Los Angeles (USA). In 1996 in Ethik aan de Whitefield Theological Seminary (Lakeland, USA). In 1997 kreeg hij een Erepromotie aan het Cranmer Theological House (Shreveport, USA). 

He is de editor geweest van ‘Bibel und Gemeinde’ en editor van ‘Evangelikale Missiologie’, co-editor van ‘Contra Mundum: A Reformed Cultural Review’, en van ‘Reflection: An International Reformed Review of Missiology’.

Schirrmacher was 18 jaar actief zowel in het onderwijs als ook in de gemeente. 

Hij is ook de eigenaar van de 'Verlag für Kultur und Wissenschaft' en mede-eigenaar van Consulting Schirrmacher GbR. Als lid van de Commissie voor Religieuze Vrijheid van de Duitsers en de World Evangelical Alliance voert hij campagne voor mensenrechten over de hele wereld.

Sinds 1986 is hij getrouwd met dr. Christine Schirrmacher, hoogleraar Islamstudies en directeur van het Islam Instituut van de Evangelische Alliantie, en auteur van een tweedelige standaard inleiding tot de islam.

Voor een uitvoeriger overzicht, zie zijn eigen biografie. Voor een overzicht van zijn publicaties, zie https://www.thomasschirrmacher.info/bio/buchveroffentlichungen/ en http://contra-mundum.org/schirrmacher.html 

Behalve Ethik heeft hij in die periode ook een tweedelig commentaar op de Romeinenbrief van de apostel Paulus geschreven. Voor een review zie : Ethics and Romans 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?