U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Rousas Rushdoony

Geboren op 25 april 1916 in New York als zoon van Armeniaanse immigranten (gevlucht voor de Turken), was hij erg onder de indruk van de sterke eerbied van de Armeniaanse kerk voor het Oude Testament. Hij werd door de Presbyteriaanse kerk gewijd en diende als zendeling onder de oorspronkelijke Amerikanen in Nevada. 
Zijn strijd daar om zijn bekeerlingen een solide christelijk fundament te geven, overtuigde hem dat wil een christelijke evangelisatie succesvol zijn, het verder moet gaan dan het prediken van een bekeringservaring en een christelijke cultuur dient te creëren als een alternatief voor een in verval geraakte westerse beschaving. 
Terwijl hij pastor was in Californië, ontdekte Rushdoony de filosofie van Cornelis van Til , welke hij overvloedig prees in zijn eerste boek (gepubliceerd in 1959). Drie jaar later verliet hij het pastorale werk om te werken bij een private stichting, onder wiens auspiciën zijn verbazende schrijf- en sprekers carrière in versnelling raakte. In 1966 richtte hij Chalcedon, Inc. op (dat later de Chalcedon Foundation werd) om het programma voor onderzoek, onderricht, schrijven en culturele vernieuwing te ondersteunen en te promoten, dat hij toen Christelijke Reconstructionisme begon te noemen.

Rushdoony was degene, die de presuppositionele sociale theorie verder ontwikkelde in een consistente theonomische ethiek.

Rushdoony is een veelzijdig schrijver van Theonomie of Reconstructionist boeken, en is een van de 'founding fathers' van deze moderne beweging samen met o.a. Greg Bahnsen. 

Hier volgen korte introducties op een selectie van zijn boeken:

By What Standard? An Analysis of the Philosophy of Cornelius Van Til. Phillipsburg, N. J.; Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1958.

Dit is een gunstige kijk op de filosofie en apologetiek van Van Til, die zelf geen reconstructionist is. Gepubliceerd als het eerste boek van dr. Rushdoony, blijft dit een van de belangrijkste werken in de christelijke reconstructie beweging. Dit boek is gebaseerd op de vooronderstelling van de soevereiniteit van de God van de Schrift over elk gebied van het leven. Omdat God de schepper is van alle dingen, is Hij het enige geldige principe van interpretatie: bestaan ​​en zin zijn beide uitsluitend ontleend aan Zijn scheppingsdaad. By what standaard? vormt een frontale aanval op al het humanistisch gedachtegoed. 

Institutes of Biblical Law. Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed. Dit boek evenals het boek "Law and Society", dat in feite deel 2 is van de Institutes of Biblical Law, gepubliceerd in 1986 door Ross House, Vallecito California zijn een poging om de oudtestamentische wetten naar voren te brengen en toe te passen op de moderne samenleving. 

Een poging om de Schrift te bestuderen zonder de wet te bestuderen, is deze te ontkennen. Een poging om de westerse beschaving te begrijpen, los van de invloed van de Bijbelse wet erin en op, is om een fictieve geschiedenis te zoeken en twintig eeuwen en hun vooruitgang te verwerpen. The Institutes of Biblical Law hebben als doel een omkering van de huidige trend. Het wordt 'Institutes' genoemd in de oudere betekenis van dat woord, dat wil zeggen, fundamentele beginselen, hier van de wet, omdat het bedoeld is als een begin, als een instellingsoverweging van die wet die de samenleving moet besturen, en die de samenleving onder God zal besturen . Het is een moderne ketterij die beweert dat de wet van God geen betekenis heeft, noch enige bindende kracht voor de mens van vandaag. Het is een aspect van de invloed van het humanistische en evolutionaire denken op de kerk.

The Messianic Character of American Education (1963). Een ander boek in de "top vijf". Dit boek bewijst door de geschriften van twee dozijn oprichters van de Amerikaanse progressieve educatie, dat zij een rivaliserende religie voor het christendom stichtten. Het is er allemaal: hun zoektocht naar macht, hun strategie om controle te krijgen via de openbare scholen, hun geloof in ‘redding via onderwijs’. ‘Educators’ zijn onder meer Horace Mann, John Dewey, Harold Rugg, G. Stanley Hall en J. B. Watson (de behaviorist). Alles is voorzien van voetnoten. Dit boek heeft lang gediend als de filosofische "Bijbel" van de christelijke schoolbeweging in de V.S. Dit was zijn derde boek. 

This Independent Republic (1964) Een frontale aanval op de mythe van de oorsprong van de VS als een seculiere republiek. De wortels van Amerika liggen in het middeleeuwse denken en de cultuur: diep christelijk. Dit boek laat zien dat de Amerikaanse revolutie in feite een conservatieve, christelijke contrarevolutie was. Hij contrasteert deze revolutie met de Franse Revolutie, die atheïstisch en radicaal was. Hoofdstukken zijn onder meer 'Gelijkheid', 'Democratie en Anarchie' en 'Het Heilige Gemenebest'. 

The Nature of the American System (1965) Rushdoony's hardcore revisionistische kijk op de Amerikaanse geschiedenis, waaronder een van zijn drie klassieke essays over de Verenigde Naties, plus zijn absoluut onmisbare studie over de unitaire oorsprong van het moderne Amerikaanse humanisme: "The Religion of Humanity." Het belangrijkste idee in dit boek is dat de county, niet de staat, de basis was van de vroege Amerikaanse politiek. Dit is de ontbrekende schakel in elke serieuze poging om de Amerikaanse republiek te herstellen. Dit boek was het vervolg op This Independent Republic. 
Voor samenvatting, zie dit artikel in Chalcedon resources.

Foundations of Social Order (1968) Een van de "top vijf" boeken van Rushdoony. Hierin traceert hij de geschiedenis van de vroege christelijke geloofsbelijdenissen, en laat zien hoe zij de basis vormden voor de westerse vrijheid en sociale orde. Dit boek laat zien hoe de zogenaamd smalle debatten van theologen in feite de westerse beschaving vestigden. Hij haalt bronnen aan die al lang vergeten zijn in de klas, inclusief seminarieklassen. Dit boek diende als een introductie tot The One and the Many

Thy Kingdom Come (1970) Een presentatie van een postmillenniaal beeld van Daniël en Openbaring. Hij toont gedetailleerd de historische omstandigheden van deze profetieën en hun vervulling in Christus en de vroege kerkgeschiedenis. Het vertelt ons dat ons geloof alleen maar in de overwinning kan resulteren. "Dit is de overwinning die de wereld overwint, zelfs ons geloof" (1 Johannes 5: 4). Dit is waarom het kennen van Openbaring zo belangrijk is. Het verzekert ons van onze overwinning en viert het. De enorme en totale overwinning, in tijd en eeuwigheid, uiteengezet door Johannes in Openbaring, is te belangrijk om te omzeilen. Deze overwinning wordt gevierd in Daniël en elders in de Bijbel. We krijgen geen Messias die een verliezer is. Deze eschatologische teksten maken duidelijk dat het essentiële goede nieuws van de hele Bijbel overwinning is, totale overwinning.
Klik hier voor een recensie 

The One and the Many (1971) Een van de "top vijf". Dit boek laat zien dat de Griekse en Romeinse religie en filosofie in de kern ‘statist’ waren, waardoor vrijheid onmogelijk werd. Dit is Rushdoony’s geweldige boek tegen de "Griekse mythologie": de mythe van het heidense Griekenland als de wieg van de Westerse vrijheid. De hoofdstukken over de kerk en de Reformatie zijn belangrijke documenten bij het creëren van christelijke reconstructie. Het boek eindigt met moderne filosofie. Geen enkele student zou een cursus over Westerse beschaving moeten volgen, zonder eerst dit boek te lezen. 

The Flight from Humanity (1973) Wat is piëtisme? Reconstructionisten vallen het aan, maar waar kun je het bestuderen? Dit boek beschrijft de geschiedenis van het engagement van de fundamentalisten om zich terug te trekken uit sociale betrokkenheid. Het begon met de Grieken, vooral het neoplatonisme. De kerk vecht vanaf het begin tegen deze denkwijze. Het christendom is doordrenkt met Griekse ideeën. Het resultaat is, in zijn prachtige uitdrukking, "vrome vlucht". Ideeën hebben consequenties. Slechte ideeën hebben slechte gevolgen. 

The Journal of Christian Reconstruction: The Family (1977)

De redacteuren van dit tijdschrift zetten zich in voor christelijke studie-beurzen en het tijdschrift is gericht op intelligente leken, werkende pastores en anderen die geïnteresseerd zijn in de wederopbouw van alle sferen van het menselijk bestaan ​​in termen van de normen van het Oude en Nieuwe Testament. Elk programma van christelijke reconstructie dat niet met het gezin begint, is gedoemd. Het gezin staat centraal. Dit is het domein van persoonlijke verantwoordelijkheid, waarin we bijna allemaal opereren. Dit is de instelling die de grootste impact heeft op toekomstige generaties. Deze uitgave bevat essays van 14 auteurs die verschillende aspecten van het gezin bespreken. 

Infallibility: An Inescapable Concept (1978) Er is geen neutraliteit. Elk systeem heeft een concept van onfeilbaarheid nodig. Zonder dit kan niemand zelfs maar denken. Er moeten normen zijn voor de waarheid, en ze moeten uit een onfeilbare bron komen. Rushdoony vernietigt de pretenties van degenen die neutraliteit prediken en vervolgens hun visie op anderen opleggen. 

Necessity of Systematic Theology (1979) Net zoals er geen ontkomen aan de doctrine van onfeilbaarheid, is er geen ontsnapping aan de systematische theologie. Dit boek volgde de onfeilbaarheid. De twee vormen de eerste poging van Rushdoony om een ​​systematische theologie te schrijven. 

The Journal of Christian Reconstruction: Inflation (1980) Dit nummer bevat artikelen over het onderwerp inflatie, oorzaken en oplossingen. 

Salvation and Godly Rule. Vallecito, Californië: Ross House Books, 1983. Essays vergelijkbaar met de materialen van deel 2 van de 'Institutes of Biblical Law', die hij liever 'Law and Society' noemde. 

Christianity and the State. Vallecito, Californië: Ross House Books, 1986. Hier geeft Rushdoony een gedetailleerd beeld van wat een christelijke burgerregering zou moeten zijn. 

The Roots of Reconstruction. Vallecito, Californië: Ross House Books, 1991. Bestaat voornamelijk uit artikelen van zijn 'Chalcedon Report' publicaties.

Rushdoony heeft nog vele andere boeken geschreven over onderwijs, geschiedenis, revolutie, evolutie, filosofie van de geschiedenis, de problemen van overbevolking, landbouw en het irrationele, socialistische ‘do-good-ism’ dat zo vaak voorkomt onder liberalen en enkele anderen vandaag. Anderen boeken behandelen pornografie en de familie, psychologie en sommige delen over de verdediging van het postmillennialisme.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?