U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Mijn naam is Bob van Dijk. Ik ben geboren in Den Haag op 30 april 1960 en ik ben sinds 1985 woonachtig in Houten, gehuwd en vader van 5 kinderen.

Een van mijn blijvende interesses is de relevantie van de Bijbel (Oud en Nieuw) voor de inrichting van onze samenleving op basis van een Bijbels Wereldbeeld. Deze interesse ontstond vooral toen ik in aanraking kwam met de betoverende verhalen over de Magische Tuin van Findhorn1, en dat zelf wilde aanschouwen en vervolgens in juni 1980 meedeed aan een Findhorn Experience Week om vervolgens te zoeken naar een Bijbels alternatief en antwoord op deze feitelijke New Age commune, besluitend. dat hoe dan ook ik uit wilde komen bij het Zaad van de God van Abraham, Izaäk en Jacob: Jesjoea haMasjiach. Een jaar later, in 1981, mocht ik na een pelgrimstocht van zeven weken in Jeruzalem op drie achtereenvolgende dagen een ervaring hebben met achtereenvolgens God de Vader, Zoon en Heilige Geest.2 
Twee jaar later kwam ik in aanraking met de eerste christelijke boeken over de New Age beweging, vanuit Amerika: de Hidden Dangers of the Rainbow van Constance Combey; Peace Prosperity  and the coming Holocaust van Dave Hunt en Texe Marr's Dark secrets of the New Age, Satan's plan for a One World Religion. Wat al deze auteurs in hun analyse van de New Age beweging gemeenschappelijk hadden in hun eschatologie (kijk op de toekomst) is dat zij uitgaan van de bedelingenleer. Dit werd pijnlijk duidelijk,toen diezelfde Dave Hunt, vanuit een anti-charismatische visie, zijn pijlen op de kerk richtte, waar hij deze wilde waarschuwen voor New Age invloeden in zijn boek Seduction of Christianity, spiritual discernment in the last days.Een van de kritieken op dit boek, heette heel gevat en toepasselijk: Reduction of Christianity, Dave Hunt's Theology of Cultural Surrender, 1988. Het lezen van dat boek heeft gemaakt, dat ik in aanraking kwam met de beweging van Christian Reconstruction en hun alternatieve eschatologie (preterisme) en kijk op de samenleving met een even breed en diep wereldbeeld als dat van de New Age. 
Deze website is bedoeld als een kritische kennismaking met dit omvangrijke gedachtegoed. Van een Nederlandstalige publicatie of boek is tot dusver nog niet gekomen. Dat komt hoofdzakelijk, doordat het aanvankelijke enthousiasme zich niet doorzette, vanwege onvoorkomelijke theologische bezwaren, die pas bevestigd werden toen ik in aanraking kwam met enerzijds de Messiaanse Joodse (Juda en de zijnen) en anderzijds de Hebrew Roots Beweging (Efraïm/Israël en de zijnen), dat in april 2016 uitmondde in mijn eerste eigen boek: "De vervangingsleervoorbij, wat nu?"
Want dat al deze christian reconstructionisten nog stevig vastzitten in dit supersessionisme zal bij lezing van hun publicaties al snel blijken. Niettemin bieden zij voor de Messiaanse - en Hebrew Roots beweging vele aanknopingspunten voor nadere reflectie en dialoog, doordat zij de Bijbelse wetgeving blijvend relevant vinden en zij niet zijn gevallen voor de dwaling van de bedelingenleer. Zo hoop ik op een vruchtbare dialoog en kruisbestuiving en 'redemption' van deze beweging. 

 

In maart 1990 heb ik de Master of Divinity behaald aan de Asian Theological Seminiary te Manilla en in augustus 1990 mijn doctoraal examen Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, met als hoofdvak missiologie en groot bijvak godsdienstdidactiek.
Voor mijn verdere loopbaan in het onderwijs en bedrijfsleven, zie mijn profiel op LinkedIn.
Op sociaal media ben ik te volgen via Facebook en Twitter en mijn blog op wordpress: http://theophilme.nl 

Zie mijn brochure over Findhorn, uitgegeven door Stichting Moria
Mijn verhaal en getuigenis is opgetekend in het hoofdstuk 11 De Spierballen van God, in Twee Heren..., van Rianne van der Smitte met Jan van der Hoeven, Gideon 1992
Harvest House Publisher 1985; Nederlandse vertaling werd later uitgegeven bij Stichting Moria, overgenomen door Importantia.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?