U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

  Gary North (1942) is een econoom en publicist die schrijft over onderwerpen als economie, geschiedenis, en christelijk theologie. Hij is een libertijnse econoom en directeur van het Instituut voor Christian Economics. Gary North was a Governor van de Council for National Policy. 
Tussen 1961 en 1963 kwam North in aanraking met de werken van de Oostenrijkse School van economen zoals 
Ludwig von Mises, F.A. Hayek en Murray Rothbard. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Californië, Riverside in 1972 n.a.v. The Concept of Property in Puritan New England, 1630–1720. Hetzelfde jaar trouwde hij met Rushdoony's dochter. Gary North was  gouverneur van de Council for National Policy. Hij was ook een senior staflid van de Foundation for Economic Education, dat de Mont Pelerin Society oprichtte en een medewerker was van FEE's tijdschrift The Freeman. Vanaf 1974 was hij de editor van de Remnant View, een maandelijks financiële nieuwsbrief.

In 1976 kreeg hij de smaak van politiek te pakken toen hij als research assistent diende bij de Washington staf van libertijns Republikeins Congreslid Ron Paul uit Texas, die een sterk beperkte overheid voorstond. "Na de nederlaag van Ron Paul, schreef North een pamflet dat christenen waarschuwde dat Washington een beerput was, die niet van de ene dag op de andere kon worden veranderd. Hij keerde de nationale politiek de rug toe en begon met het ontwikkelen van praktische tactieken voor kerken om zich aan de basis te ontplooien. In tegenstelling tot Rushdoony die zijn meeste aandacht op ideeën richtte, werkte North er expliciet aan om ongelijksoortige kerkgroepen bij elkaar te brengen, vooral om contact te maken met charismatische en Pinkstercongregaties in het zuiden in een poging om het basisactivisme van het Reconstructionisme te bundelen met toegewijde congregaties. Wanneer de Amerikaanse samenleving instort onder het gecombineerde gewicht van enorme buitenlandse schulden, militaire overbelasting en interne decadentie, hoopt North een netwerk van kerken klaar te hebben om in de stuitligging te stappen. Ter voorbereiding heeft hij boek na boek geschreven dat bedoeld is om christenen voor te lichten over hoe ze schuldenvrij kunnen leven, elektronisch toezicht te voorkomen en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de economische ineenstorting te overleven. "Kortom, de North-versie van het Reconstructionisme baande een weg voor de milities en christelijke overlevingsgroepen van de jaren negentig om te volgen.” (“The Libertarian Theocrats”)." 

Veel van North’s artikelen zijn verschenen op LewRockwell.

Gary North ontmoette Rousas Rushdoony in 1962 en voegde zich bij de Chalcedon Foundation. Rushdoony en North raakte van elkaar verwijderd in 1981, vermoedelijk na een dispuut over een artikel dat North wenste te publiceren in Rushdoony's Chalcedon Report over het primaat van de kerk boven de familie. Het voornaamste resultaat van hun verwijdering was een toename in Reconstruction productie, toen Gary North zijn Instituut voor Christelijke Economie (ICE) naar Tyler, Texas verhuisde, en zijn productiviteit uitbreidde. North is lid van de Presbyterian Church in America.
Hij verbreedde zijn naamsbekendheid in evangelische kringen door een debat met Ron Sider, auteur van het invloedrijke Rijke Christenen in een Tijd van Honger. North kwam tijdens het debat te voorschijn met kopieën van de diatribe tegen Sider, die hij zojuist had gepubliceerd: David Chilton's satirisch getitelde Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators. 
Gary North pleit voor de afschaffing van de fractional reserve banksysteem en een terugkeer naar de gouden standaard, Wikipedia 
Gary North heeft voorspeld dat Y2K een global catastrofe zou zijn [1]. Hij heeft publiekelijk verontschuldigingen gemaakt voor zijn fouten m.b.t. Y2K in een nieuwsbrief van ICE, Januari 2000. Zijn website is: GaryNorth.com

Gary North is de meest radicale van alle Reconstructionist auteurs, een zeer veelzijdige schrijver en levendige promotor van de beweging. Hij is auteur van meer dan drie dozijn boeken over economie, de Bijbel, sociale theorie, educatie en geschiedenis. Evenals de redacteur van de Biblical Blueprint Series (1986-87).

Zijn eerste boek ging over Marx's Religion of Revolution (1968) 
Zijn tweede is An Introduction to Christian Economics, Nutley, N. J.: Craig Press, 1973. Een verzameling essays over economische thema's vanuit zijn perspectief. Hij neemt hier een essay over inflatie op in Jesaja 1.
Een ander opvallend boek was Unholy Spirits: Occultism & New Age Humanism (1986)
Een andere mijlpaal is het boek Political Polytheism -The myth of pluralism(1989) 
Zijn grootste levenswerk is echter het schrijven van een economisch commentaar op de Thora:

  • The Dominion Covenant (1982). Klik hier voor een review
  • Moses and Pharaoh: Dominion Religion Versus Power Religion. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1985. Dit is zijn eerste van drie delen van zijn economisch commentaar op Exodus. 
  • The Sinai Strategy: Economics and the Ten Commandments. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1986. (Deel twee)
  • Tools of Dominion: the Case Laws of Exodus (1990). (Deel drie)
  • Leviticus: Leviticus: an economic commentary (1994)
  • Numeri: Santions and Domion (1997)
  • Deuteronomy :Inheritance and Dominion (1999)

Honest Money

Met behulp van verzen uit het Oude Testament presenteert auteur Gary North hoofdstukken over waarom het verlagen van de valuta heeft geleid tot morele corruptie en onfatsoenlijkheid en gelijk staat aan het hebben van onrechtvaardige gewichten; hoe inflatie - "corrupt geld" - getuigt van de corruptie van gebruikers van geld; hoe bankieren werkt; en de effecten van namaak. Door zijn analyse van de economie af te buigen met ideeën voor bijbelse economische normen, wijst hij de weg naar een radicale economische blauwdruk. Klik hier voor een beoordeling.  

Unconditional Surrender: God's Program for Victory. Rev. ed. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1981, 1987. 

Wat zegt de Bijbel echt over God? Over creatie? Over zonde en oordeel? Over huis en gezin? Over politiek en overheid? Over rijkdom en armoede? Over de laatste dagen? Over de missie van de kerk? Helaas kunnen de meeste christenen van vandaag niets beters geven dan vage, onnauwkeurige antwoorden op dergelijke vragen. Ook kunnen veel voorgangers of theologen dat niet. Onvoorwaardelijke overgave is opgezet om dat ernstige dilemma te verhelpen. Het is een soort primer van het geloof. Gary North schreef deze populaire, doch systematische behandeling van de hele christelijke reconstructie-dominion theologische benadering in een paar weken als een introductie van de theologie  van christian reconstruction. het begint met de bijbelse doctrines van God, de mens en de wet, en werkt vervolgens de implicaties uit van deze beginselen zoals die van toepassing zijn op familie, kerk, staat en economie. Het afsluitende gedeelte gaat over eschatologie, gericht op de bijbelse leer over het Koninkrijk van God, en schetst de christelijke strategie voor heerschappij.  

Backward Christian Soldiers? An Action Manual for Christian Reconstruction. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1984. Een verzameling essays over juiste motieven voor christelijke wederopbouw. 

Conspiracy: A Biblical View. Fort Worth: Dominion Press, 1986. Hij gelooft in pogingen tot samenzwering, maar omdat hij zegt dat God soeverein is, moeten we doorgaan met zijn koninkrijksgebouw zonder de leiders van deze wereld te laten struikelen. 

Dominion and Common Grace: The Biblical Basis of Progress. Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1987. Een poging om die gemeenschappelijke genade te laten zien, is hoe God het kwaad handhaaft, terwijl speciale genade zondaars omzet. Zijn stelling is dat, omdat (hij zegt) speciale genade de doorgang is naar gemeenschappelijke genade, speciale genade meer naar Christus omzet, daarmee gemeenschappelijke genade vermenig-vuldigend. Dus, zegt hij, is de christenheid van de wereld mogelijk. Een te slimme uitleg van hoe de dingen echt beter worden, ook al worden ze erger. 

Polical polytheism: the myth of plurality, 1989

Klik hier voor een beoordeling van Brain M. Schwertley en hier voor die van Louis F. DeBoer

660 pagina’s lang, dit is niet voor mensen met zwakke armen, maar het geeft informatie over de oorsprong van het Amerikaanse politieke systeem dat je niet op je middelbare school hebt meegekregen. Iedereen die het Amerikaanse systeem serieus wil begrijpen, zou het moeten lezen. Klik hier is de waarschuwing aan het begin van het boek.

In dit bijzondere boek onderzoekt Gary North belangrijke kwesties met betrekking tot de Amerikaanse grondwet en de veronderstelde "scheiding van kerk en staat".

Hij concludeert dat er enige grondwettelijke steun is voor een scheiding, maar dat dit niet komt door het Eerste Amendement, dat slechts een rookscherm is voor de echte bron - de voorziening tegen een religieuze test (eed) voor de ambtenaren van de federale overheid. Veel van de staten hadden zulke eden, die uiteindelijk werden afgeschaft.

Millennialism And Social Theory 

Herman Cartoon: Persoon met een bordje dat zegt: het einde is nabij.
Man in pak zegt: "Heb ik tijd voor een kop koffie?"

Dit is een van die foto's die echt tien duizend woorden waard is. Het vatte de stelling van dit boek samen: het culturele bankroet van het moderne evangelicalisme en zijn belangrijkste oorzaak, de doctrine van de op-ieder-moment-terugkeer van Christus.

Het moderne evangelicalisme is zoals die man met dat bordje, en de moderne humanistische samenleving neemt haar boodschap net zo serieus als Herman. Een beweging die gelooft dat de boodschap van dat bordje geen uitgebreide uitdaging zal opleveren die zinvol of zelfs aannemelijk is voor de Hermans van deze wereld. Het christendom kan niet iets met niets verslaan. Mensen die denken, dat ze alleen tijd hebben voor een kopje koffie en het lezen van een evangelie, hebben niet veel te bieden aan een beschaving in een crisis.

Dit betekent niet, dat degenen die het teken dragen geen sociale theorie hebben. Dat doen ze: een theorie die ze niet hebben ontwikkeld. Ze geloven in een wereldbeeld dat is ontwikkeld in termen van andere filosofieën dan die van de Bijbel. Ze hebben buitenaardse filosofieën geïmporteerd in het christendom. Voor zover ze de moderne mens intellectueel proberen uit te dagen, gebruiken ze defecte gereedschappen.

Dit presenteert de casus voor de Bijbel als het enige fundament van een geldige sociale theorie. Elke sociale theorie heeft een theorie van soevereiniteit, autoriteit, wet, beloningen en straffen en culturele vooruitgang in de tijd. De Bijbel biedt een unieke versie van een dergelijke theorie. Maar moderne christenen hebben het idee van culturele vooruitgang verworpen. Ze verwerpen ook het idee van Gods sancties in de geschiedenis. Ten slotte verwerpen zij de bijbelse wet. Ze zijn daarom gedwongen om humanistische substituten voor deze drie cruciale concepten te importeren. Zeer weinigen van hen hebben herkend, wat ze hebben gedaan, of hen hebben aangedaan, in de naam van het christendom. Dit boek laat precies zien wat er gedaan is en waarom het de inspanningen van de kerk voor evangelisatie heeft verstoord.

Sociale theorie is de opvatting die men aanneemt om uit te leggen hoe de maatschappij werkt, hoe zij bij elkaar blijft. Elke sociale theorie incorporeert theorieën van soevereiniteit, van orde en autoriteit, van recht, van beloningen en straffen, en van culturele verandering en vooruitgang in de tijd. De Bijbel biedt een unieke versie van een dergelijke theorie. Helaas hebben de moderne "pessimillennial" christenen de bijbelse kijk op wet en geschiedenis verworpen en dus geen expliciete bijbelse sociale theorie voortgebracht. Omdat God Drie en Een is, en dit zowel een samenleving als individuen is, is God erg geïnteresseerd in sociale theorie. Gary North toont de weg terug naar een bijbels begrip van de samenleving op basis van een bijbels begrip van de geschiedenis. 

Rapture Fever: Why Dispensationalism is Paralyzed

Rapture Fever is een studie van de verlammende effecten van een doctrine die in 1830 werd uitgevonden. Het laat zien waarom miljoenen christenen die deze doctrine hebben aanvaard, grote kansen hebben ontlopen, omdat zij deze kansen als zware verantwoordelijkheden beschouwden. Evangelische christenen hebben vrijwillig macht overgedragen aan hun vijanden. Hun vijanden hebben een concept van de toekomst dat vele generaties overspant. Het is tijd om de toekomst voor de Kerk van Jezus Christus terug te vorderen en daarbij het heden terug te eisen. Het is tijd om de remedie voor Rapture Fever te zoeken. 

 Voor een lijst van zijn online boeken ga naar de Online Book Page.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?