U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Cornelis van Til (1895-1987) geboren in Grootegast, Nederland

Foundations of Christian Scholarship - Essays in the Van Til Perspective (1976)

Van Til maakte het duidelijk, als geen andere Christelijke filosoof voor hem, dat er een filosofische breuk met Athene moet zijn. Dit was het hart van zijn bijdrage aan apologetiek. De aanmatiging van menselijke autonomiteit is het hart van de mens zijn rebellie tegen God. Het doordrenkt al het niet-Christelijke denken, beweerde Van Til nadrukkelijk, en het heeft Christelijke apologetiek van het begin geïnfecteerd.

Zich baserend op Abraham Kuyper, Herman Bavinck en vele anderen in de Nederlandse traditie, ontwikkelde Van Til een calvinistische epistemologie die consistent was met een radicale biblicisme [1] vereist door een Sola Scriptura theologie. [2]
Van Til verduidelijkte, zoals niemand anders vóór hem, de fundamentele antithese van het christelijke en niet-christelijke denken. Hij ondermijnde de 'natuurlijke wet' en 'gewone genade' compromissen met een onwedergeboren gedachte en liet de calvinisten niets over  om in beroep te gaan dan de Bijbel als de ultieme epistemologische autoriteit. En daarbij benadrukte Van Til dat hij trouw was aan Calvijns gedachtegoed, terwijl hij het verder ontwikkelde.

Maar Van Til paste zijn Bijbelse epistemologie niet toe op de 'sociale en politieke sferen' waar de schade van Rousselliaans denken het grootst was. Pas in 1973, met de publicatie van The Institutes of Biblical Law van R. J. Rushdoony, die handelt over de geldigheid van het natuurrecht. [3] Sindsdien zijn er meer dan 100 delen gepubliceerd die de details van de calvinistische sociale filosofie uitgeven vanuit een "theonomisch" perspectief.

De acht auteurs zetten zich in voor het interpretatieve principe van bijbels a priorisme: de Bijbel beoordeelt zowel het raamwerk als de inhoud van elke academische discipline. Hun onderwerpen: psychologie, onderwijs, economie, politieke wetenschappen, geschiedenis, sociologie, apologetiek, filosofie en wiskunde. Rushdoony's essay over psychologie en een ander getiteld The Quest for Common Ground.

Beginsel staat tegenover beginsel

Paradox and Truth: Rethinking Van Til on the Trinity 
by Comparing Van Til, Plantinga, and Kuyper 

Meer info: Wikipedia

Van Til Info

Van Til: the theologian 

An Analysis of his Thought door W. Gary Crampton

Van Til’s Apologetic: Readings and Analysis door Greg Bahnsen Review)

Dr. P. de Vries schreef een alleraardigst dun boekje over hem: "Tot de gehoorzaamheid van Christus - Het christelijk geloof verdedigd en uiteengezet door Cornelis van Til",
uitgegeven bij De Banier te Utrecht, 2001

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?