U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Mattheüs 5:17)

Als Jezus dit zegt, moeten we bedenken dat zijn toehoorders direct aan de kleinste letters en tekens van het Hebreeuws van de Torah hebben gedacht. De connotatie van Torah had veel meer betekenissen dan wet alleen:

1.     Openbaring: voor elke communicatie van God met de mens

2.     Imperatief: voor elke goddelijke communicatie welke dient om iemand een orde of bevel te geven

3.     Directief: voor elk goddelijk bevel geadresseerd en beperkt tot een specifieke persoon of groep en van toepassing op een specifieke situatie of tijdstip

4.     Code: voor elk goddelijk bevel dat God's wil uitdrukt in termen van een specifieke culturele setting en verplicht is voor groepen van individuen of voor een bepaalde tijdsperiode

5.     Regulering: voor elke linguïstische generalisatie m.b.t. details van een code

6.     Voorschrift: elk gebod dat God's wil uitdrukt in algemene, axiomatisch of abstracte termen, en niet gebonden aan enige bep. cultuur, maar uitgedrukt in een bep. natuurlijke taal

7.     Principe: voor elke morele standaard, richtlijn, of bevel voortkomend uit de wezenlijke natuur van God en begrepen boven-lingustisch - dat wil zeggen, niet uitgedrukt in enige specifieke natuurlijke taal, maar uitgedrukt in willekeurig welke taal

Bedoelingen van de Wet

Wet is de basis van beheersing voor de mens

Wet is macht

Wet is ook een middel om zijn conformiteit aan Gods wet te beoordelen.

De wet is daarom een schoolmeester welke ons tot Christus leidt.

De wet is ook een middel om de geestelijke conditie van anderen te beoordelen.

De wet is een middel om heiligheid vast te stellen - de "apart zetting" - va Gods volk. (Gary North, Unconditional Surrender, p. 88v)

FAQ:

 • Zijn Christenen nog steeds onder de wet?
 • Worden we geheiligd door de wet?
 • Zijn we nu onder de "Wet van Christus" i.p.v. de "Wet van Mozes?"

Juist gebruik van de wet

Wat is het rechtmatige gebruik van de wet?

 1. De wet verklaart het karakter van God en openbaart zo Zijn glorie
 2. De wet toont de eisen van God op onze levens als mensen
 3. De wet roept zegening uit op trouw aan zijn geboden
 4. De wet verschaft een definitie van zonde
 5. De wet stelt inbreuk aan de kaak en overtuigt van zonde
 6. Meer dan dat, de wet werkt om rebellie op te wekken in de zondige mens
 7. Dientengevolge veroordeelt de wet elke overtreding als het verdienen van  Gods toorn en vloek
 8. De wet drijft ons tot Christus voor redding
 9. De wet lijdt de heiliging van de gelovige
 10. De wet dient ook om het kwade te beperken van de niet-werdergeborene.

De hoofdzaak waar het in theonomie om gaat wordt wel als volgt weergegeven: 
Een christelijke staat of een humanistische theocratie.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?