U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Deze website wil u helpen kennis te maken met de vele facetten van een aantal denktanks, en u inspireren de heerschappij van Jezus Christus niet alleen in uw eigen leven te laten gelden, doch ook in onze omgeving door de Bijbel zeer serieus te nemen vanuit het geloof dat Gods woord eeuwig is en antwoorden bevat op alle terreinen van ons leven.

Daarbij is niet gezegd dat ik het in alles eens zal zijn, en sterker nog veel bezwaren zie en ken, doch mij wel herken in hun uitgangspunt, waarbij er een appel gedaan wordt niet vanuit onze autonome denken te redenen, doch in gehoorzaamheid aan God, Zijn gedachten na-te denken, die inderdaad dikwijls tegen ons menselijk humanistisch denken ingaan. Vooral de consequentie bijvoorbeeld, vanuit de theonomie dat alle doodstraffen ook voor vandaag zouden gelden, zal op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Maar misschien zegt dat wel meer iets over onszelf, dan over Gods woord en de sleutels die daarbij horen.

Ik wil de auteurs zoveel mogelijk zelf aan het woord laten, en verwijs via de links naar allerlei plaatsen waar u meer informatie over hen kunt vinden. Veel van hun boeken zijn als PDF volledig online te lezen of te downloaden.  

Reconstructionisten zijn toegewijd aan de transformatie (reconstructie) van elk deel van het leven, inclusief de instituties en zaken op sociaal-politieke vlak, volgens de heilige principes geopenbaard door 't gehele door God geïnspireerde woord oftewel vanuit de theonomie gedachte.
Zij die deze vanouds reformatorische theologie verder uitwerken, worden reconstuctionisten genoemd en hun theologie heet daarom "christian reconstruction"

Zij hebben een beweging in het leven geroepen, die de wetten van de bijbel als standaard willen gebruiken voor maatschappelijke instituties. Vergelijk de titel van Rousas Rushdoony's boek, "The Institutes of Biblical Law", dat het basishoofdwerk van de Christelijke Reconstructie genoemd wordt. Het is bijna 900 pagina's dik en bevat veel thema's, doch richt zich met name op wat de tien geboden leren en hoe zij toegepast kunnen en moeten worden in onze moderne wereld. Het was het eerste boek dat de positie van de Christian Reconstruction in zijn geheel weergaf.

 

Inmiddels is er niet meer echt sprake van een beweging en zijn een aantal pioniers zoals bovengenoemde Rushdoony, Greg Bahnsen en David Chilton inmiddels overleden.

De beweging heeft weliswaar zijn invloed gehad op verwante beweging van dominion theology, Kingdom Now theologie en zogenaamde Zeven Bergen Strategie en een belangrijke aanzet gegeven tot het preterisme als alternatief voor de bedelingenleer.

Zelf ben ik lange tijd gecharmeerd geweest van hun opzet en motivatie deze wereld te verbinden en te ordenen volgens de bedoelingen van de Eeuwige! Toch liep ik hierin vast en stuitte op onoverkomelijke bezwaren. Licht daarop kreeg ik pas vanaf 2011 toen ik kennis maakte met de Hebrew Roots beweging die enerzijds recht doen aan het blijvende belang van Biblical Law, doch bij voorkeur Thora wordt genoemde, recht doen aan de historische relevantie van de profetieën (preterisme), doch tevens cruciale en belangrijke missing link laten zien van de profetische betekenis van Gods heilsplan zoals verankerd in de Bijbelse Feesten als schaduwen van toekomstige dingen. De Messiaanse evenals de Hebrew Roots beweging tonen bovendien aan hoe bovenstaande bewegingen (nog) gevangen zitten in de vervangingstheologie.

Over dat laatste heb ik in april 2016 het boek "De vervangingstheologie voorbij, wat nu?" geschreven, uitgegeven door CFI Nederland. 
Doel en opzet van deze vernieuwde website is beide bewegingen op elkaar af te stemmen, wederzijds te bevruchten en te corrigeren waar nodig in de hoop 'to be able to redeem this christian reconstruction' door ze te enten en te laten wortelen op de EDELE OLIJFTAK, en deelkrijgt aan diens sappen (hebrew roots). Vandaar de ondertitel van deze website: de niet ge-ente wilde tak. Ondanks dat ze nauw willen aansluiten bij de Bijbel, is Paulus boodschap in Romeinen 9-11 wederom helaas niet verstaan of consequent toegepast.

Omgekeerd hoop ik dat de Messiaanse en Hebrew Roots beweging hun scopus weten te verbreden, naar sociale, economische, politieke en maatschappelijke terreinen, dankzij deze kruisbestuiving.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?