U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.Alle volken zullen daar samenstromen Jesaja 2:2

Verwant aan het gedachtegoed van Christen reconstructie is een 'koninkrijksvisie' in meer charismatische kringen.

De visie van de Zeven Bergen vindt zijn oorsprong bij zowel Loren Cunningham en Bill Bright die afzonderlijk onafhankelijk van elkaar een beeld kregen van 7 Moutains of Mind Moulders: Media, Overheid, Onderwijs/Wetenschappen, Economie, Religie, Entertainment/Kunst, Familie.

De Zeven Bergen zijn:

  1. Religie (de kerkberg) - christendom, de islam, boeddhisme, etc. vormen het denken van mensen.
  2. Familie - vaders en moeders hebben een krachtige invloed op de cultuur van hun gezin.
  3. Onderwijs - heeft een krachtige invloed op ons denken.
  4. Politiek/Regering - deze berg heerst in de meeste landen. Vaak regeert deze berg over de andere bergen.
  5. Kunst - toneel, film, muziek en sport.
  6. Media - een belangrijke beïnvloede van de publieke opinie. Ideeën worden gepromoot d.m.v. kranten, de televisie, het internet en de sociale media.
  7. Business - genereert geld voor de andere bergen en vormt de economieën van de wereld.

Iemand die dit heeft uitgewerkt in een boek is Johnny Enlow, pastor van Daystar International Christian Fellowship in Atlanta, Georgia.
Zijn eerste boek uit 2008 heet "The Seven Mountain Prophecy - Unveiling the coming Elijah Revolution". 

God bereidt een spirituele tsunami voor om de naties weg te vegen en onze cultuur voor Christus terug te winnen, zegt auteur Johnny Enlow. Hij beschrijft zeven cultuurvormende invloedgebieden over elke samenleving - media, overheid, onderwijs, economie, familie, religie en viering (kunst en amusement) - die de sleutel vormen tot het innemen van een natie voor het koninkrijk van God. Het doel van dit boek is om de aandacht van de kerk op deze gebieden te vestigen; elk individu te helpen zijn of haar specifieke opdracht in deze missie te bepalen; en dan om inzicht te bieden in de aard van de gevechten die betrokken zijn bij deze 'spirituele tsunami', zoals de auteur het noemt. 
Veel christenen begrijpen niet dat Gods gunst voor ons om te slagen al bij ons is en deel uitmaakt van Zijn eindtijdsstrategie om Jezus te vestigen als Heerser der Volkeren vóór Zijn terugkeer. Lezers zullen begrijpen dat deze gunst goddelijk strategisch is en overeenkomt met de plaats van ieders bedieningstaak. Velen hebben een spirituele armoedevisie en een slechte eschatologie, twee factoren die ons van onze zegen hebben beroofd en ervoor zorgden dat we faalden om culturele invloeden voor Christus terug te winnen.
Het boek is opgesteld om deze twee misverstanden aan te pakken, met de eerste verschillende hoofdstukken die specifiek gericht zijn op het corrigeren van gebrek aan visie en een verkeerd begrepen begrip van eschatologie. Elk hoofdstuk dat volgt biedt een intensieve, gedetailleerde studie van elke "berg" van invloed, hoe het zal worden genomen en door wie, en welke weerstand zal worden ondervonden door individuen die zijn aangewezen om deze berg te claimen.

In 2009 kwam hij met een vervolg "The Seven Mountain Mantle".

In dit vervolg op zijn eerste uitgave, The Seven Mountain Prophecy, legt Enlow uit hoe God zijn plan openbaarde om "Josephs" op te richten - zonen en dochters die zijn gunst zouden bewijzen, zijn dromen zouden dromen en de zeven bergen zouden terugwinnen, of sectoren, van de maatschappij voor Zijn glorie. In plaats van de mondiale kernsmelting in de huidige maatschappij, belooft de Heer om Zijn genade te sturen naar onze natie, andere naties en de kerk. Enlow gaat door met uitleggen aan lezers wat ze zullen moeten doen om een van deze "Josephs" te worden en hoe ze de rol kunnen onderscheiden die God van hen verlangt om te spelen in zijn visie voor de komende dagen. 

Seven Mountain Renaissance: Vision and Strategy through 2050 (2015).

De grootste Renaissance uit de geschiedenis - een spirituele - wordt nu ontvouwd.

In zijn eerste twee 'Seven Mountain'-boeken, The Seven Mountain Prophecy en The Seven Mountain Mantle, toonde Johnny Enlow hoe christenen geroepen zijn om het koninkrijk van God te manifesteren in de zeven primaire sferen van de samenleving: religie, onderwijs, familie, overheid, economie, media en viering / kunst. Nu onthult hij de ingrijpende veranderingen die hij de komende decennia op elk van deze gebieden verwacht te zullen plaatsvinden als hij zijn visie en strategie voor 2050 onthult.

We zijn een "Tijdperk van de Renaissance" binnengegaan dat niet compleet zal zijn, totdat de aard en het karakter van de onzichtbare God zichtbaar zal worden gemaakt in de wereld door de invloed van Zijn ambassadeurskinderen. De eerste Renaissance in de geschiedenis toonde de prestaties van de mens, maar deze nieuwe Renaissance zal de schittering en werken van God tonen voor de hele wereld om te zien. 

Zie voor meer info de website The 7 Mountains.

Lance Wallnau

Wie hier ook over spreekt en zelfs een 7 Mountain University heeft opgezet is Lance Wallnau

USA Today beschreef hem als een van de drie evangelische leiders die het presidentschap van Donald Trump nauwkeurig voorspelde vanaf het moment dat hij zijn campagne begon. Zijn Best Selling boek, "Gods Chaos Candidate," beïnvloedde 3-5 miljoen twijfelende evangelische kiezers. Toen Jeb Bush Donald Trump "de chaos-kandidaat" noemde, heeft hij mogelijk iets profetisch aangeboord. Amerika is nl. al in chaos. Zou het kunnen dat God een president heeft aangespoord om Amerika te helpen door chaos zijn bestemming te vinden? In God's Chaos Candidate, biedt Dr. Lance Wallnau een actuele profetische blauwdruk van de situatie in Amerika en biedt een oplossing die de weegschaal kan kantelen ten gunste van de natie die haar goddelijke opdracht vervult. 

Zo maakte het Hooggerechtshof het homohuwelijk legaal en vierde president Obama de beslissing door het Witte Huis in regenboogkleuren te verlichten. Incidenten van binnenlandse beroering, grensinvasie en misdaad werden genegeerd door leiders in beide partijen, aangezien de gesprekken over het vergroten van de immigratie van vluchtelingen uit Syrië werden voortgezet. De Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS) was in opstand - specifiek gericht op christenen - maar niemand wilde over dit aspect van ISIS praten. Te midden van deze controverses leek de kerk in Amerika verward, angstig en vreemd stil.
Wie of wat is er echt achter dit alles - een schaduwkabinet? 

Bekend om zijn profetische woorden over hoe president Donald Trump een "sloopkogel is voor de geest van politieke correctheid" of hoe Trump een "Cyrus" zalving heeft om een ​​strategische stem te zijn in dit dringende uur, presenteert Dr. Wallnau openhartig het bovennatuurlijke verhaal en strategie van Donald Trump als God's Chaos Candidate. 

Zijn voorspelling dat Trump een moderne Cyrus zou zijn, werd aangevochten door linkse nieuwsmedia, maar werd bevestigd op 5 maart 2018, de dag waarop premier Netanyahu president Trump in het Witte Huis ontmoette om hem te bedanken voor zijn beslissing over de historische ambassade, hij naar Cyrus. Een New York Times Op-Ed citeert Lance: "Zou Trump Gods Cyrus kunnen zijn?" 

Lance is de vernieuwer die de 'Seven Mountains of Culture' heeft geïntroduceerd als een nieuwe sjabloon om uit te leggen hoe de kerk zich aan het begin van de eeuw moet bezighouden met cultuur.

Dr. Wallnau is een strateeg, een futurist en een meeslepende communicator die platforms heeft gedeeld met Ben Carson, Mike Pompeo en de auteurs Ken Blanchard en John Maxwell. Hij heeft een opleiding voor de Verenigde Naties georganiseerd en gesproken aan Harvard, de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen en de London School of Theology. Met een dertig jaar durend achtergrond in consulting bedrijven en non-profitorganisaties vertegenwoordigen de studenten van Lance een wereldwijd tapijtwerk van regeringen, CEO's, entertainers en ondernemers.

Momenteel geeft hij leiding aan de Lance Learning Group, een strategisch onderwijs- en adviesbureau in Dallas, Texas. Via Morningstar kun je zijn onderwijs The 7 Mountain Mandate volgen. Een van zijn favoriete thema is "Impacting culture by discipling nations".

Dominion Centre in Amsterdam

In Nederland zijn het Dick en Arleen Westerhof die dit gedachtegoed hebben opgepakt, getuige ook de naam van een apostolisch centrum in Amsterdam: Dominion Centre

In juli 2005 hebben Dick en Arleen Westerhof tevens de stichting Living In Your Destiny
opgericht met als doel ieder mens te helpen om volgens zijn specifieke, van God ontvangen roeping, te gaan functioneren. Living in your Destiny verzorgt trainingen om christenen weerbaar te maken en bewust van de geestelijke dimensie in hun leven.
Voor hun Koninkrijksvisie, mandaat en zeven invloedssferen, klik hier.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?